Naše realizácie

Ďalšie fotky nájdete na FB stránke: 

www.facebook.com/kmont.betonoveploty/